Personvernerklæring

Engs Bil og Deler AS bryr seg om ditt personvern. Vi lagrer og bruker kun dine data om det er nødvendig for å levere vårt produkt. Vi lagrer blandt annet:

Navn Adresse Telefonnummer Fødselsdato Epostadresse Registreringsnummer Hvilke tjenester du har vært interesert i.

I dette dokumentet går vi gjennom hvordan vi samler data og hvorfor vi lagrer det. Her står det også hvordan du kan få innsyn, oppdatere og slette personinformasjon vi lagrer.

Om du har spørsmål utover det som står her kan du kontakte daglig leder Tommy Eng på engs@engs.no eller 623 59 400.

Hvilken infomasjon samler vi?

Vi samler informasjon om deg for at vi skal tilby deg relevante tjenester og varer. Vi lagrer kun informasjon du selv manuelt har gitt oss i forbindelse med:

  1. Salg du gjennomfører i vårt verksted eller butikk om du oppgir kontaktinformasjon.
  2. Ordrehistorikk på biler du bestiller arbeid på.
  3. Påmelding til nyhetsbrev, sender kontaktskjema og tilsvarernde.
  4. Din deltagelse i konkurranser, kampanjer og kundeundersøkelser.

Vi lagrer ikke informasjonkapsler All vår sporing av din bruk av våre nettsider gjøres uten å koble det til deg som person. Vi bruker ikke eksterne leverandører som Google eller Facebook til å analysere trafikken på nettsiden. (Se likevel utfyllende under "Kommentarer").

Slik blir dine data brukt

Vi samler inn kun det vi trenger. Det er viktig for oss at du som bruker har gitt samtykke til lagring. I noen tilfeller vil vi likevel lagre informasjon fordi offentlige myndigheter krever det. Spesifikt kan dette gjelde informasjon for å fylle kravene til god regnskapsskikk. Data om kjøretøy rapporteres også Statens Vegvesen

Vi vil bli bedre. For å bli en bedre leverandør for deg ønsker vi å lagre enkelte ting om deg. Utover det pålagte vil dette kun være data du selv samtykker i at blir lagret. Men vi kobler normale kundedata med kjøretøyinformasjon og tjenesteinteresser for å tilby deg spesifikke tjenester.

Vi selger ikke data. Ingen kan kjøpe våre kundedata. Det er likevel noen tredjeparter vi deler data med som en del av vanlig forretningsdrift.

Vi deler kun den informasjonen som er nødvendig for at tredjeparten skal oppfylle sitt oppdrag.

Vi kontakter deg om du vil. Vi bruker data vi har lagret til å kontakte deg. Dette kan gjelde tilpassede tilbud, påminnelser om service eller eu-kontroll og tilsvarende. Vi kan kontakte deg på blandt annet epost, tekstmeldinger og telefon. Ønsker du ikke at vi initierer kontakt er det bare å si fra. Du hindrer deg ikke fra å være kunde hos oss.

Samarbeid med politimyndighet. Vi samarbeider med politet i samsvar med loven. Får vi pålegg fra kompetente myngheter vil vi utledere informasjon om deg. Vi vil også utlevere informasjon uten pålegg om vi mener det er nødvendig for å hindre eller stoppe aktiviteter vi mener er ulovlige eller uetiske. Dersom vi har anledning til det, vil vi søke å varsle deg om slik utlevering.

Tredjeparts nettsider. Våre websider linker til tredjeparts websider. Vi kan ikke ta ansvar for tredjeparts forhold til GDPR. Oppsøk personvernerklæringer på tredjepartssider.

Hvordan vi lagrer, sikrer og beskytter dine data

Alle data du sender eller vi lagrer er sikret både i overføring og lagring. Vi følger generelt aksepterte standarder, inkludert kryptering der dette er formålstjenelig.

Vi lagrer dine data så lenge det kan forsvares mot målene i dette dokumentet. Dette inkluderer lovpålagte krav.

Aldersgrense

Vi lagrer normalt kun data om kunder over 18år. Våre tjenester og produkter rettes seg i hovedsak mot personer over 18år. Om du likevel kjenner til at noen under 18år har sendt oss persondata ber vi deg ta kontakt.

Endringer i dette dokumentet

Vi forbeholder oss retten til å endre dette dokumentet når det er påkrevd. Normalt vil ikke endringer bli varslet. Om du ønsker å bli kontaktet ved endringer ber vi deg sende oss en epost og opplyse om dette.

Datatilsynet

Om du har spørsmål om myndighetenes krav til håndtering av persondata og om vi etterlever disse kan du kontakte Datatilsynet via https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss

Kontakt oss

Har du spørsmål, klager eller bekymringer rundt vår håndtering av persondata ber vi deg kontakte oss på engs@engs.no. Vi etterstreber å svare alle henvendelser snarest, men senest innen 14 dager.

Kommentarer